W roku 2013 otrzymaliśmy dofinansowanie na remont pomieszczenia dawnej stodoły. Powstało dzięki temu miejsce, gdzie zgromadziliśmy pamiątki dawnego życia wiejskiego, związane z pracami na gospodarstwie, wyposażeniem izby wiejskiej, transportem wiejskim. Oprócz tego część pomieszczenia zajęły warsztaty tkackie, zarówno nasze, jak i pań-pasjonatek tkania które nie miały miejsca na rozstawienie warsztatu we własnym domu.

Obecnie w pracowni znajdują się 2 krosna glimakra oraz 3 tradycyjne, jak również sprzęt do przygotowania osnowy. Oferujemy możliwość „wakacji z krosnem”, czyli korzystania z krosien i dostępnych akcesoriów tkackich (osnowa i wątek we własnym zakresie, posiadamy snowadło) w pracowni tkackiej, w dowolnym wymiarze czasowym, w trakcie pobytu. Chętnie zapoznamy z podstawami tkania – osoba ucząca się korzysta z przygotowanej osnowy na chodnik – koszt do uzgodnienia.

Prowadzimy zorganizowane warsztaty tkackie, na których kursanci, pod okiem tkaczki, poznają podstawy tkactwa oraz jako jedyni w kraju oferujemy możliwość nauki tkania krajek technikami tradycyjnymi. Informacje dotyczące planowanych warsztatów są dotępne na naszym profilu na facebooku.