W roku 2013 otrzymaliśmy dofinansowanie na remont pomieszczenia dawnej stodoły. Powstało dzięki temu miejsce, gdzie zgromadziliśmy pamiątki dawnego życia wiejskiego, związane z pracami na gospodarstwie, wyposażeniem izby wiejskiej, transportem wiejskim. Oprócz tego część pomieszczenia zajęły warsztaty tkackie, zarówno nasze, jak i pań-pasjonatek tkania które nie miały miejsca na rozstawienie warsztatu we własnym domu. W ten sposób powstała pracownia tkacka, gdzie można zapoznać się z techniką tkania i samodzielnie, pod okiem instruktora, tkać.